Služby

Podnikateľské poradenstvo

Zvládnutie finančnej teórie v praxi

Operatívne a strategické riadenie podnikov by malo byť podporené v praxi overenou finančnou teóriou. Dobre zvládnutá teória, správne aplikovaná v praxi, umožňuje manažmentu racionálne reagovať na hospodárske zmeny pri finančnom rozhodovaní podnikov.

Čo vám ponúkam?

  • Trhové ohodnotenie podniku a jeho častí , alternatívny náklad kapitálu.
  • Vypracovanie a kapitálové i finančné vyhodnotenie investičných projektov.
  • Externé posúdenie už manažmentom vypracovaných a vyhodnotených projektov.
  • Stanovenie rozhodujúcich kriteriálnych investičných ukazovateľov.
Postup spolupráce

Ako to v praxi funguje?

  1. Zavoláte mi alebo napíšete.
  2. Dohodneme si stretnutie – bezplatnú konzultáciu.
  3. Na stretnutí si Vás pozorne vypočujem a identifikujeme problémové oblasti Vášho podnikania.
  4. Navrhnem Vám riešenia a dohodneme sa na ďalšej spolupráci a cenovej ponuke.
  5. Poskytnem Vám dlhodobú odbornú starostlivosť a servis.