Nadviažme spoluprácu

Kontakt

Spojte so mnou

Kontaktné údaje

Kancelária

Kniežaťa Pribinu 2
911 01 Trenčín

Sídlo

Ing. Edita Lacková - KL financie
Hodžova 1476/7
911 01 Trenčín

Spoločnosť

IČO: 50306774
Zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Trenčín, číslo živnostenského registra: 350-38424

Napíšte mi