Služby

Financie

Úvery

Zobrať si úver a zadĺžiť sa tak na niekoľko rokov je jedno z najvážnejších a najzodpovednejších rozhodnutí v živote človeka. Poskytovaniu úverov pre fyzické osoby i podnikateľov som sa počas moje dlhoročnej bankovej praxe venovala najdlhšie, a preto veľmi dobre viem, čo toto rozhodnutie znamená a som pripravená Vám pri tomto rozhodovaní pomôcť.

Aké typy úverov Vám dokážem v spolupráci s našími bankami zabezpečiť?

 • Hypotekárne úvery
 • Bezúčelové úvery zabezpečené nehnuteľnosťou
 • Spotrebné úvery
 • Stavebné úvery
 • Investičné úvery pre podnikateľov
 • Prevádzkové úvery pre podnikateľov
 • Leasing

Poistenie

Až keď sa nám pritrafí niečo zlé, uvedomíme si, aký význam má správne nastavené poistenie. V spolupráci s našími poisťovňami ponúkam širokú paletu poistných produktov pre občanov i podnikateľov v oblasti životného i neživotného poistenia.

Životné poistenie pre fyzické osoby

 • Rizikové poistenie – pre prípad smrti a invalidity, kritické choroby, práceneschopnosť
 • Poistenie úveru – pre prípad smrti a invalidity
 • Úrazové poistenie
 • Detské životné poistenie

Neživotné poistenie pre fyzické osoby a podnikateľov

 • Poistenie áut – PZP, havarijné poistenie, GAP
 • Poistenie majetku – rodinný dom, byt, domácnosť, zodpovednosť za škodu spôsobenú členmi domácnosti
 • Zodpovednosť za škodu pri výkone povolania
 • Poistenie právnej ochrany
 • Cestovné poistenie
 • Flotilové poistenie áut – PZP, havarijné poistenie, GAP
 • Poistenie majetku – budovy, stroje a zariadenia, technológie
 • Poistenie zodpovednosti – všeobecná, profesijná, skupinová pre zamestnancov

Investovanie a sporenie

Základným motívom, prečo ľudia investujú svoje peniaze do rôznych finančných nástrojov, je výnos alebo aspoň ochrana ich hodnoty pred infláciou. Úrokové sadzby na depozitných a termínovaných vkladoch sú dlhodobo blízke nule, to znamená, že nedokážu eliminovať infláciu a klienti jednoducho prerábajú.

Riešením je investícia do podielových fondov a práve s tým Vám ako skúsený investičný špecialista dokážem pomôcť.

Ponúkam Vám

 • ochranu a zhodnotenie Vášho finančného majetku – jednorázová alebo pravidelná investícia
 • elimináciu rizika spojeného s investovaním – stanovenie Vášho investičného profilu, správne nastavenie investičného cieľa, investičného horizontu a rozklad investícií do viacerých aktív
 • pravidelný servis a poradenstvo

Dôchodok

Nespoliehajte sa iba na štát a aktívne pristúpte k budovaniu Vášho príjmu v starobe už dnes. Je isté, že čím skôr začnete myslieť na svoj dôchodok, tým bude vyšší a Vaša staroba spokojnejšia.

Zabezpečenie dôchodku

Pri zabezpečení dôchodku sa štandardne využíva kombinácia viacerých nástrojov. Na Slovensku okrem povinného dôchodkového poistenia (I. pilier) využívame aj dva druhy dobrovoľného sporenia:

 • starobné dôchodkové sporenie  – II. pilier
 • doplnkové dôchodkové sporenie – III. pilier

Okrem toho Vám s využitím širokej škály sporiacich investičných stratégií pomôžem nastaviť dôchodkové sporenie „šité na mieru“ práve Vám.

Postup spolupráce

Ako to funguje?

 1. Zavoláte mi alebo napíšete.
 2. Dohodneme si stretnutie – osobné alebo online.
 3. Na stretnutí sa spoznáme a pozorne si vypočujem Vaše plány a predstavy.
 4. Navrhnem Vám riešenia a dohodneme si časový plán.
 5. Vybavím za Vás všetky časovo i administratívne náročné záležitosti.
 6. Ušetrím Vám čas i výdavky – som odmeňovaná partnerskými bankami, poisťovňami a investičnými spoločnosťami.
 7. Poskytnem Vám dlhodobú odbornú starostlivosť a servis.