Pár slov

O mne

Ing. Edita Lacková

Som finančná a realitná špecialistka, ktorá prináša zodpovedné riešenia.

Po ukončení Ekonomickej univerzity v Bratislave, odbor Financie, som nastúpila v roku 1993 do Slovenskej sporiteľne, kde som pracovala až do roku 2015. Počas tohto obdobia som prešla rôznymi pracovnými pozíciami v retailovom aj firemnom bankovníctve. Najdlhšie som pracovala na pozícii osobný poradca pre strategických klientov banky. V roku 2008 som od zamestnávateľa získala ocenenie najlepšieho osobného poradcu v Slovenskej sporiteľni, a.s. S klientmi som si vždy budovala dlhoročné pracovné vzťahy založené na dôvere, dodržiavaní dohôd a príjemnej vecnej komunikácii. V roku 2012 som si doplnila vzdelanie o pedagogické minimum a získala tak oprávnenie vyučovať odborné ekonomické predmety.

V roku 2016 som absolvovala odborné skúšky z finančného sprostredkovania a finančného poradenstva v oblasti Poskytovania úverov, Poistenia a zaistenia, Prijímania vkladov, Kapitálového trhu, Starobného dôchodkového sporenia, Doplnkového dôchodkového sporenia a tiež kurz účtovníctva.

Od marca 2017 som členkou Realitnej únie SR a neustále sa v tejto oblasti vzdelávam.

Pôsobím pod obchodným názvom KL financie.

Certifikáty

Nadobudnuté odborné znalosti

Ocenenia
Partneri

Moji partneri

Banky a leasingové spoločnosti

Poisťovne

Investičné spoločnosti

Dôchodkové spoločnosti

Kontakt

Zaujala som Vás?
Kontaktujte ma.